Skatepark seinamaalingu ideekonkurss

 

 

VIIMSI SKATEPARK VAJAB SEINAMAALINGU IDEED!

Konkursil võivad osaleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.
Konkurss on avalik ning mõeldud kõigile huvilistele!

Viimsi Noortekeskus kuulutab välja ideekavandi konkursi Viimsi Skatepargi otsaseina värvimiseks temaatilise seinamaalinguga!

Konkursi eesmärk on luua Viimsi Skatepargi otsaseinale (Randvere tee poolne) temaatiline seinamaaling.
Konkursi korraldajaks on Viimsi Noortekeskus. Konkursil võivad osaleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Konkursil osaleja võib esitada mitu ideekavandit.

Konkurss on avalik, kõigile huvilistele ning võistlustulemuste väljaselgitamiseni anonüümne. Ideekavandite esitamise tähtaeg on
1. juuni 2018.
Ideekavandid tuleb saata e-aadressil skatepark.viimsi@gmail.com.
Kavandile lisada esitaja kontaktandmed (nimi, e-aadress, telefon). Lisatud peab olema ka kavandi idee kirjeldus.

Tingimused seinamaalingu ideekavandile:
– Kujutised seinamaalingul peavad olema selged ja üheselt mõistetavad.
– Seinamaalingu ideekavandi loomisel peab arvestama seinamaali keskkonda sobitumist, sealjuures kooli lähedust
– Kui seinamaalingu ideekavandi autor on valmis ise seinamaalingu teostama, tuleb esitada varasemate tööde näidised
- Kui seinamaalingu ideekavandi autor pole valmis ise tööd teostama, annab ta töö teostajale õiguse kavandis töö teostamsieks vajalike pisimuudatuste tegemiseks
– Ideekavand peab esitatud olema levinud pildiformaadis (.jpg, .png või .bmp), .pdf formaadis või vektorgraafilisena (.ai, .cdr või .eps).

Esitatud tööde hulgast selgitab kokkukutsutud komisjon Viimsi Skatepargi seinamaalinguks sobivad kavandid.
Ideekavandi võitja selgub rahvahääletutusel, mis toimub Viimsi Skatepark Facebook lehel. Enim hääli saanud kavand võidab ning kuulub teostamisele.
Hääletuse aeg on 15.juuni – 1.august 2018.
Töö teostamise aeg on 21.-31.august 2018 a.

Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid:
– seinamaalingu sobivus Viimsi Skatepargi olemusega ning sobivus keskkonda;
– seinamaalingu originaalsus ja mõistetavus;
- seinamaaling ei ole solvav ega oma poliitilist tagamõtet;
– seinamaalingu teostatavus.

Ideekonkursi esmastest tulemustest teavitatakse konkursil osalenuid hiljemalt 14. juuniks. Peale seda laetakse kavandid Viimsi Skatepark Facebook lehele ning kuulutatakse hääletus avalikuks.
Võitjaks kuulutatakse enim hääli saanud kavand. Võitjaga sõlmitakse leping töö teostamiseks.

Auhinnafondiks on 200€. Auhindade jagunemise otsustab komisjon hääletustulemuste põhjal! Võitja saab õiguse joonistada/värvida seinamaaling Viimsi Skatepark väisseinale vastavalt esitatud ideekavandile.

Sobivate tööde puudumisel on komisjonil õigus auhindu mitte välja anda. Konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest lähevad auhinnatud ideekavandi(te) autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad varalised ning võõrandatavad isiklikud õigused üle Viimsi Noortekeskusele. Konkursil osaleja kannab vastutust selle eest, et esitatud töö on esitaja originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule.

Rohkem infot
annika@huvikeskus.ee

Uudised ja teated

Viimsi Huvikeskus osales Eesti Tantsib väljakutses! (24.05.2018)

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kutsub Koolitants koos ERR-i ja Eesti tantsuagentuuriga kõiki osalema tantsuväljakutses Eesti Tantsib. Viimsi Huvikeskus võttis väljakutse rõõmuga vastu.

Loe lähemalt
Uudiste arhiiv

Kontakt

Telefon: (+372) 602 8838
E-mail: viimsi@huvikeskus.ee

Zone Counter