Organisatsiooni Euroopa Noored raames toimus sotsiaalmeedia teemaline projekt nimega „Safebook for Facebook“. Projekti korraldajamaa oli Rumeenia ning tegevused leidsid aset peamiselt Monteoru nimelises väikelinnas ning maakonna keskuses Buzaus. Noorsoovahetusest võtsid osa kaheksa riiki: Rumeenia, Hispaania, Itaalia, Portugal, Slovakkia, Leedu, Läti ja Eesti. Igast riigist võttis osa viis osalejat, kuhu kuulus ka üks liider ehk vastutav isik. Kokku osales projektis nelikümmend inimest. Sotsiaalmeedia teemaline noorsoovahetus kestis üheksa päeva. Sinna sisse mahtusid tutvumine teistest riikidest saabunud osalejatega, oma riigi ja organisatsiooni tutvustamine, Rumeenia kultuuri ja vaatamis-väärsustega tutvumine, palju loomingulist tegevust ning huumorit ja põhiosana arutelud sotsiaalmeedia eelistest ja ohtudest.

Saabumine Rumeeniasse toimus seitsmendal detsembril. Esimesed päevad möödusid kohanedes ja teistest riikidest saabunud osalejatega tutvumisega. Tutvumiseks oli korraldajamaa, Rumeenia poolt välja mõeldud erinevad tutvumismängud, mis võimaldasid kiiremini barjäärid murda ja omavahel sõpradeks saada. Tutvumismängude eesmärgiks oli luua sõbralik keskkond, mille läbi edaspidiselt hõlpsamat koostööd teha. Lisaks mahtus sissejuhatavasse osasse oma organisatsiooni tutvustamine. Oma organisatsiooni all on silmas peetud organisatsiooni, mille kaudu antud riigid noorsoovahetusest osa võtsid. Iga riigi esindajad esindasid ka mingit kindlat organisatsiooni. Eesti noored esindasid Viimsi Noortekeskust. Lisaks ühed silmapaistvamad ja huvitavamad organisatsioonid, mida esindati olid erivajadustega noorte päevakeskus ja erivajadustega inimeste abistamise vabatahtlike organisatsioon.

 Jätkuks paaripäevasele kohanemisele asuti arutama sotsiaalmeedia teemadel. Arutelud ja tegevused leidsid aset sega gruppides, kus igas grupis oli ainult üks vastava riigi esindaja. Esimene grupitöö nägi ette grupisisest arutelu ja tutvustamist osalejariikide sisesest sotsiaalmeedia võrgustike kasutamisest, erinevates riikides populaarsemate sotsiaalmeedia võrgustike tutvustamisest ja arutati ka üldist suhet ja statistikat arvuti ja interneti kasutamisest osaleja riikides. Kui eelpool mainitud punktid olid grupi siseselt arutatud, siis kanti tehtud töö ka teistele gruppidele ette, mille tulemusena saadi pikemalt peatuda erinevustel ja sarnasustel ning jõuti suuremale arutlusele ja järeldustele sotsiaalmeedia võrgustike kohta kaheksas riigis. Sama päeva õhtul toimus ka rahvuslik õhtu, kus iga riigi grupp tutvustas oma riiki ja pakkus traditsioonilist sööki ja jooki, mille kõrvale kuulus ka rahvusliku tantsu ja laulude tutvustamine.

 Neljandal ja viiendal päeval toimus kahe grupi filmiklipi tegemine ja kahe grupi postrite ja flaierite valmistamine. Antud kogumid pidid kajastama isiklikku või kuuldud lugu sotsiaalmeedia ohust selle kasutajale. Minu grupp tegeles filmiklipi valmistamisega. Kuna ideid oli palju ja ajurünnak antud teemade puhul kasvas suureks, siis otsustati teha videoklipp facebooki kasutajast, kes jagab personaalset infot igast enda liigutusest. Peategelaseks oli ohver, kelle kannul käis füüsilisel kujul facebook. Ohver jagas oma isiklikku infot facebookiga ning facebook jagas seda omakorda varastega. Sellise tegevuse tulemusena jäi ohver ilma oma tüdruksõbrast, autost, korteri sisustusest, sõpradest ja töökohast. Video temaatika oli väga tõsine kuid selle tegemine oli väga humoorikas. Nagu öeldakse, et igas naljas peitub oma tõde ja seda leidus ka antud videoklipis, mis tõi vaatajani facebooki negatiivse külje läbi huumori prisma.

 Kuuenda päeva ülesanne oli ideaalne jätk sellele eelnenud päeva ülesannetele. Nimelt anti ülesanne teha dramaatiline lühinäidend sotsiaalmeedia võrgustiku mõjust. Valmis tehti kuus näidendit kuuestes gruppides. Näidendid puudutasid tutvumist võhivõõra inimesega internetis ja kohtingule minemist, pedofiili tegevust internetis, koolikiusamist ja töökohast ilma jäämist. Isiklikult oli suurem kokkupuude viimase näidendiga, kus tegevus toimus restoranis. Restorani külastasid kliendid, keda ei teenindatud, kuna kelnerid olid facebooki lummuses ja ei saanud arvutite tagant minema. Selle tagajärjel avastas restorani juhataja kelnerite ebaviisakat käitumist ja lasi nad tööl lahti. Võin kindlalt väita, et antud näidend kajastab igapäeva elu. Erinevates poodides ja muudes klienditeenindus asutustes on arvuti igapäevane töövahend, mida kasutatakse suurelt ka erinevates sotsiaalmeedia lehekülgedel olemiseks ja suhtlemiseks töö ajal. Sellist nähtust saab ka tuua paralleelina arvuti kasutamist loengute ajal, kus ei tehta võib-olla päris teemakohast tööd.

 Seitsmes päev oli kõige sisutihedam ja kokkuvõtvam. Antud päeval võeti kokku nädala jooksul tehtud tegevused ja moodustati kava sotsiaalmeedia võrgustike hüvedest ja ohtudest. Käesoleva teema põhilisteks punktideks olid: Kuidas kaitsta ennast interneti vägivalla eest, sotsiaalmeedia võrgustike eelised, mida võime kaotada kasutades sotsiaalmeedia võrgustikke ja riskid kasutades sotsiaalmeedia võrgustikke vastutustundetult. Antud punktides sai iga inimene kaasa rääkida ja oma ideid välja käia ning see omakorda tõi välja uusi mõtteid ja teravaid arutelusid.

 Kaheksandal päeval lahkusid kõik noorsoovahetuselt osavõtjad Monteoru nimelisest külast, et uudistada ja tutvuda lähima suurlinnaga Buzauga. Buzau linnas oli osalistel vaja läbida üks nii-öelda maastikumäng, kus tuli kaardi järgi leida kohalikud vaatamisväärsused ja teha pilt sellega. Järgnevalt oli vaba aeg, mille käigus sai iseseisvalt linnaga tutvuda ja külastada erinevaid kaubandusasutusi ja vaatamisväärsusi. Päev lõppes lõpupeoga, millele järgnesid juba esimeste riigigruppide lahkumine kodumaale.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et selle üheksa päeva sisse mahtus tohutult põnevaid juhtumisi, tutvumisi, nägemisi, kogemusi, arendust ja melu, millest võiks hea tahtmise korral raamatu kirjutada. Olulisteks faktoriteks pean isiklikult neid inimesi, kes projektist osa võtsid. See kõlab uskumatult, aga nädala ajaga võib leida endale tohutult head sõbrad, kellega tekkisid juba uued ideed, kuidas sarnaste projektide raames võiks taas kohtuda. Lisaks saab siin välja tuua ka facebooki ühe positiivse külje, kus saab kõikide projektist osavõtnud inimestega kontaktis olla ja hõlpsamini organiseerida uusi kokkusaamisi. Lisaks olid olulisel kohal erinevate riikide kultuuride ja tavadega tutvumine ja kindlasti ka inglise keele praktika ning arutelud ja uued teadasaamised sotsiaalmeedia kohta.

Uudised ja teated

Viimsi Huvikeskus osales Eesti Tantsib väljakutses! (24.05.2018)

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kutsub Koolitants koos ERR-i ja Eesti tantsuagentuuriga kõiki osalema tantsuväljakutses Eesti Tantsib. Viimsi Huvikeskus võttis väljakutse rõõmuga vastu.

Loe lähemalt
Uudiste arhiiv

Kontakt

Telefon: (+372) 602 8838
E-mail: viimsi@huvikeskus.ee

Zone Counter