Robootika ja Lego-konstrueerimise kool

 

 

ROBOOTIKA JA LEGO-KONSTRUEERIMISE KOOL


 

I aste: 1 klassis õppivad lapsed vanuses 7-8 a Esmaspäeviti kell 16:00
II aste: 2 klassis õppivad lapsed vanuses 8-9 a. Esmaspäeviti  kell 17:30


Päikesepesas, I korrusel


Kutsume lapsi vanuses 7  –9. aastat robootika ja lego-konstrueerimise tundidesse, kus on võimalik Lego Education konstuktorite abil luua mehaanilisi ja elektroonilisi mudeleid, panna kokku roboteid, tunnetada füüsika seadusi ja mehaanika aluseid, arendada loomingulist mõtlemist ja loogikat, õppida ülesannete lahenduste leidmist. Saab õppida ka mehhatroonika ja robootika põhimõisteid, keeruliste algoritmide koostamist, toimivate roboti mudelite koostamist, andes neile intellekti programmeerimise ja arvuti abil. Lisaks ka osaleda meie kooli erinevatel üritustel ja võistlustel.

KURSUSE EESMÄRK — läbi konstrueerimise ja programmeerimise arendada lastes loova ja kriitilise mõtlemise oskust, meeskonnatööd ja suhtlemisoskust.

KIRJELDUS: See kaasahaarav kursus tutvustab lastele visuaalse programmeerimise ja konstrueerimise aluseid. Lapsed loovad klassiruumis, lihtsate andurite ja mootorite abil tehnilisi robomudeleid ja kõikvõimalike konstruktsioone. Luues ja “elustades” üle 30 ne erineva konstruktsiooni õpilased omandavad mõisteid erinevatest teadusharudest: matemaatika, tehnoloogia, informaatika, ümbritsev keskkond, kirjandus jne.

REGISTREERIMINE, MAKSUMUS, KODUKORD ja VASTUVÕTUTINGIMUSED: http://ogogo.ee

Kõik kursused on koostatud terveks õppeaastaks: 1 oktoober -31 maini.

Lapsed lähevad iga aastaga aina kõrgemale tasemele. Üks tund kestab 90 minutit ja toimub üks kord nädalas. Meie tundide ajal lapsed töötavad paarides. Ühe rühma suurus on kuni 14 inimest.
ÕPPEMAKS ja ÕPPETEENUSTE EEST TASUMISE VÕIMALUSED

Aastamaks on 400 euro, mis sisaldab 30x 90 min tundi õppeaasta ( 1 oktoober - 31 mai) jooksul.

 

Tasumise võimalused:

1 VÕIMALUS: Igakuiste maksetena kümne kuu jooksul septembrist juunini. Õppeteenuse eest tuleb tasuda septembris, lepingu sõlmimisel ja 15­ndaks kuupäevaks vastavalt valitud tasemele 40 EUR kuus.
2 VÕIMALUS: Kahes osamakses­ septembris, lepingu sõlmimisel ja 15­ ndaks jaanuariks (soodustus 5%)
3 VÕIMALUS Ühekordne aastamakse septembris lepingu sõimimisel (soodustus 10%)

Täiendav allahindlus samast perest teisele ja järgnevatele lastele 3%
Õppekava ja ainekavad on heakskiidetud Eesti Vabariigi Haridus­ ja Teadusministeeriumi poolt, seega on olemas koolil koolitusluba ja lapsevanemad saavad õppemaksult tagasi tulumaksu.
Kohtumiseni meie tunnis!

Sõbralik MTÜ OGOGO meeskond!!

Infotelefon: 6606040 (E-R 9:00-17:00)

www.ogogo.ee

fb.com/ogogo.ee